Biyoloji Bilimsel Bilginin Doğası Konu Anlatımı

Biyoloji Bilimsel Bilginin Doğası Konu Anlatımı

BİLİMSEL BİLGİNİN ÖZELLİKLERİ                                                                               

 • Nesneldir.
 • Gözlemlenebilir ve sınanabilir olmalıdır.
 • Evrenseldir.
 • İnsan kaynaklıdır.
 • Esnek ve değiştirilebilir olmalıdır.

BİLİM ADAMININ ÖZELLİKLERİ

 • Ön yargılarından uzak ve tarafsızdır.
 • Öznel davranmaz.
 • Elindeki verilerden oldukça yararlanılır.
 • Yenilikçidir.
 • Akılcı ve gerçekçidir.
 • Meraklıdır.
 • Kararlıdır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

1.PROBLEMİN BELİRLENMESİ: Bilimsel bir sürece başlamadan yapılacak ilk iş problemin belirlenmesidir.

GÖZLEM: Merak edilen bir olayla ilgili duyu organları ya da araç kullanılarak yapılan çalışmalardır.

1.NİTEL GÖZLEM

 • Ölçüm aracı kullanılmadan duyu organları ile yapılır.
 • Özneldir.
 • Hata payı yüksektir.

2.NİCEL GÖZLEM

 • Ölçüm aracı kullanılır.
 • Sayısal verilere dayanır.
 • Nesneldir.

2.VERİLERİN TOPLANMASI
VERİ: Problem ile ilgili toplanan bilgilerdir.

3.HİPOTEZİN ORTAYA KONULMASI

HİPOTEZ: Bilimsel verilere geçici çözüm yoludur. Test edilebilir olmalıdır.

İyi bir tahmin:

 • Eldeki verilere ters düşmez.
 • Test edilebilir olmalıdır.
 • Yeni tahminlere olanak sağlar.
 • TAHMİN CÜMLESİ:eğer…ise….dır.

4. DENEYLERİN YAPILMASI

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: Değiştirilen değişkendir.

BAĞIMLI DEĞİŞKEN: Bağımsız değişkenden etkilenerek değişen değişkene değişir.

KONTROL DEĞİŞKEN: Sabit tutulan değişkendir.

deney değişkenleri
deney değişkenleri

Yapılan yukarıda ki deneyde;

Bağımsız değişken, yani bizim değiştirdiğimiz iletkenin boyu,

Bağımlı değişken yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ampul parlaklığı,

Kontrollü değişken ise iletkenin cinsi ve kesiti

5.VERİLERİN ANALİZİ VE SONUÇ

ÇIKARIM: Bilimsel çalışma sırasında verilerin analizi ve yorumlama sürecidir.

6.RAPORLAMA

 • Verilerin analizi sonucunda çıkarılan bilgiler diğer bilim insanları ile paylaşılır.
 • Çalışma sonuçları bilimsel dergi ve konferanslarda sunulur.

Diğer Biyoloji Bilgileri;

TEORİ

 • Çok sayıda kanıtla desteklenmiş kapsamlı açıklamalardır.
 • NEDEN sorusuna cevap verir.
 • Çürütülebilir.

KANUN

 • Doğruluğu tüm bilimlerce kanıtlanmış gerçeklerdir.
 • “NASIL” sorusuna cevap verir.
 • Değişmezlik ilkesine dayanır.

*TEORİLER KANUNLAŞAMAZ

BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

 • Zooloji : Hayvanlar dünyasıyla ilgilenir.
 • Botanik : Bitkiler dünyasıyla meşguldür.
 • Sitoloji : Hücre bilimidir.
 • Histoloji : Doku bilimidir.
 • Fizyoloji : Doku , organ ve sistemlerin çalışmasını ve görevlerini inceler.
 • Anatomi : İç organların yapısını, görevlerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini inceler.
 • Morfoloji : Canlıların dış yapılarını inceler.
 • Bakteriyoloji : Bakteri bilimi.
 • Taksonomi : Sınıflandırma bilimi.
 • Genetik : Canlıların kalıtsal özelliklerini genetiksel olarak aktarılışı inceler ilgilenir.
 • Palentoloji : Fosil bilimi.
 • İhtiyoloji : Balık bilimi.
 • Parazitoloji : Parazit bilimi.
 • Entomoloji : Böcek bilimi.
 • Biyoteknoloji : Var olan biyolojik sistemlere ve organizmalara uygulanmaya çalışılan , kendilerinden faydalanılması  ve istenilen biçimlere ve ürünlere dönüştürülebilmeleri amacıyla kullanılan bilimsel teknikler ve endüstriyel yöntemlerdir.
 • Embriyoloji : Mayoz Mitoz gibi doğuma doğru evreleri inceler.
 • Mikrobiyoloji : Mikroorganizmalarla ilgilenir.
 • Biyokimya : Canlıların kimyasal yapısını inceler.
 • Moleküler Biyoloji : Canlıların yapısını moleküler seviyede inceler.
 • Mikoloji : Mantarlar bilimidir.
 • Patoloji : Hastalıklı doku ve organları inceler.
 • Ekoloji : Canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceler.
 • Ornitoloji : Kendisi kuşların bilimidir.

Bunlarda Dikkatini Çekebilir

gencturkhaber.com yazar hakkında

Yazar Hakkında: Kerem Aybeyaz

Ben Kerem Aybeyaz, Küçük uğraşları seven, elinden geleni yapmaya çalışan biri...

2 Comments

 1. Biyoloji dersini hiç sevmem ve hiç bir şey anlamazdım fakat bu yazını okuyunca artık biyolojiye bakış açım değişti 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir