menü resmi

Ekler Konu Anlatımı

Ekler Konu Anlatımı

Ekler Konu Anlatımı

_ÇEKİM EKLERİ

1-İsim Çekim Ekleri

A- Durum(Hal) Ekleri

Yönelme(Yaklaşma) Durum Eki(a,e): (Denize geldik. Sola baktım)

Bulunma Durum Eki(da,de): (Evde yok. Sokakta gördüm.)

Ayrılma(Uzaklaşma) Eki(dan,den): (Okuldan gitti. Sıkıntıdan patladı.)

Belirtme Durum Eki(ı,i,u,ü): (Seni sevdim. İlk önce kitabı oku.)

B– İyelik(Tamlanan) Eki (m,n,i,miz,leri,niz,miz): Aitlik bildirirler.

 • Masa-m        Benim
 • Masa-n         Senin
 • Masa(s)-ı      Onun
 • Masa-mız      Bizim
 • Masa-nız       Sizin
 • Masa-ları      Onların

C- Tamlayan(İlgi) Ekleri(ın,in,un,ün):

 • Ben-im            Biz-im
 • Sen-in             Siz-in
 • O-nun             Onlar-ın

Ç- Çoğul Eki(lar,ler): Aliler, Ormanlar, Gemiler, Ağaçlar vs.

D- Eşitlik Eki(ca,ce): Yaşca aynı sayılırlar.  Jürice onaylandı. vs.

E- Soru Eki(mi,mı,mu,mü,misin,musun): Sen benim sevdiğim misin?

2-Fiil Çekim Ekleri

A- Kip Ekleri

Haber(Bildirme) Kipleri: Eklendiği fiilin hangi zamanda yapıldığını veya yapılacağını bildirir.

Görülen Geçmiş Zaman: di,dı,du,dü (yaptı, gitti, gördü)

Duyulan Geçmiş Zaman: miş,mış,muş,müş  (Yapmış, gitmiş, görmüş)

Şimdiki Zaman: yor (yapıyor, gidiyor, görüyor)

Gelecek Zaman: acak, ecek (yapacak, gidecek, görecek)

Geniş Zaman: er,ar,r,maz,mez (yapmaz, gider, görür)

Dilek Kipleri

Gereklilik Kip: malı,meli (yapmalı, çizmeli, gitmelisin)

Şart Kip: sa,se (yapsa, gelse, sevse)

İstek Kip: a,e (geleyin, yapayım, edeyim, seveyim)

Emir Kip: eki yok (gel, gelsin, yap, yapsınlar, sevsinler)

B- Kişi (Şahıs) Ekleri

 • Sevdi-m (Ben)  Sevdi-k (Biz)
 • Sevdi-n (Sen)   Sevdi-niz (Siz)
 • Sevdi (O)         Sevdi-ler (Onlar)

_YAPIM EKLERİ

1-İsimden-İsim Yapım Eki: Aslı isim olan bir kelimeye gelen ek isim olan kelimeyi başka bir isime çevirir.

Örnek: Odun-cu, Göz-cü, Fırın-cı, Badem-cik, Ben-cil, Balık-cıl, Ev-cil, Göz-lük

2. İsimden – Fiil Yapım Eki: Aslı isim olan bir kelimeyi gelen ek fiil olan bir kelimeye çevirir.

Örnek: Can-lan, Ev-len, Bağ-lan, Yön-el, Kör-el, Ak-la, Baş-la

3. Fiilden – İsim Yapım Eki: Aslı fiil olan bir kelimeyi gelen ek isim olan bir kelimeye çevirir.

Örnek: Sev-gi, Sür-gün, Kır-gın, Ver-gi, Döşe-k, Tüt-ün

4. Fiilden – Fiil Yapım Eki: Aslı fiil olan bir kelimeyi başka bir fiile çevirir.

Örnek: At-ıl, Döv-ün, Sor-dum, Bak-ış, Kaç-ış, Çiz-dir

Ekler Konu Anlatımı bitmiştir, iyi çalışmalar…

▼ Devamını Okumak için TIKLAYINIZ ▼
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Yorum Ekle