menü resmi

KPSS Tarih Notları

Merhaba değerli okurlarımız ve KPSS hazırlığında olan, değerliler imiz, bugün sizlere KPSS Tarih Ders Notlarını paylaşacağız. Bugün bu makalemizle KPSS Tarih de çıkması yüksek ihtimal bulunan KPSS Notlara kavuşmuş olacaksınız. Bu makale ile birlikte KPSS Tarih de başarı oranınız yükselecektir. Buyrun KPSS Tarih Notları aşağıda maddelerce listelenmiş halde sizlere sunulmuştur.

KPSS Tarih Ders Notları

 1. Osmanlı’da halkın ilk defa yönetime katılması, 1. Meşrutiyet.
 2. Osmanlı’da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi. 1. Meşrutiyet.
 3. Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1. Meşrutiyet.
 4. Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876.
 5. Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907.
 6. Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908.
 7. Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı–1909.
 8. Ordunun ilk defa yenilikleri koruduğu olay, 31 Mart isyanı, Hareket ordusu.
 9. Meclis kararıyla görevden alınan ilk padişah, II. Abdülhamit,1909.
 10. Türk siyasi tarihinde ilk çok partili yaşam, II. meşrutiyet.
 11. Osmanlının Kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak, Cezayir 1830 Fransa.
 12. Osmanlının kuzey Afrika da kaybettiği son toprak, Trablusgarp, 1912 Uşi Ant.
 13. M. Kemalin ilk görev yeri Şam, V. Ordu, kurmay yüzbaşı.
 14. M. Kemalin ilk katıldığı savaş, Trablusgarp, 1911–12.
 15. Birinci Balkan savaşında Osmanlıya ilk saldıran devlet, Karadağ.
 16. İkinci Balkan savaşında ilk çatışma, Sırbistan-Bulgaristan.
 17. M. Kemalin katıldığı balkan savaşı, II. Balkan savaşı.
 18. Osmanlının izlediği ilk siyaset Osmanlıcılık.
 19. Osmanlının izlediği son siyaset Türkçülük.

Birinci Dünya Savaşı Sonrası KPSS Tarih Ders Notları

 1. Birinci Dünya savaşını ilk başlatan devlet Avusturya-Macaristan.
 2. Birinci Dünya savaşı öncesinde ilk oluşan grup, Üçlü İttifak–1882(Almanya-Avusturya-İtalya), üçlü itilaf ise 1907(İngiltere-Fransa-Rusya).
 3. Birinci Dünya savaşından ilk çekilen itilaf devleti, Japonya 1914 Ağustos-Kasım arası savaştı.
 4. Birinci Dünya savaşında saf değiştiren itilaf devleti, İtalya–1915.
 5. Birinci Dünya savaşına en son katılan ittifak devleti, Bulgaristan -1915.
 6. Birinci Dünya savaşına en son katılan itilaf devleti, Yunanistan 27 Nisan 1917.
 7. Birinci Dünya savaşından ilk çekilen ittifak devleti, Bulgaristan-Selanik ateşkesi 29 Eylül 1918.
 8. Birinci Dünya savaşından en son çekilen ittifak devleti, Almanya, Redhondes Ateşkesi.
 9. Birinci Dünya savaşında ilk barış, Almanya ile Versay, 1918.
 10. Birinci Dünya savaşında son barış, Osmanlı, Sevr 1920.
 11. Birinci Dünya savaşında ilk açtığımız cephe, Kafkas Cephesi, 22 Aralık 1914.
 12. Birinci Dünya savaşında son açılan cephemiz, Suriye-Filistin, 1918–1917.
 13. Birinci Dünya savaşında ilk kapanan cephemiz, Çanakkale,1916 Ocak.
 14. Birinci Dünya savaşında son kapanan cephemiz, Yemen-Hicaz.
 15. Tank, uçak denizaltı, makineli tüfek ve zehirli gazlar ilk olarak I. Dünya Savaşında kullanıldı.
 16. Birinci Dünya savaşında başarılı olduğumuz tek cephe, Çanakkale Cephesi.
 17. İstanbul un ilk defa (fiilen) işgali, 13 Kasım 1918.
 18. Mondros’tan sonra yapılan ilk işgal, 3 Kasım 1918, Musul.

Milli Mücadele Dönemi Tarih KPSS Notları

 1. Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi, Direniş Cemiyetleri kurmak.
 2. İlk kurulan direniş cemiyeti, Trakya Paşa eli Cemiyeti, 15 Aralık 1918.
 3. Kuvay-ı Milliye ilk olarak, Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı ortaya çıktı.
 4. İşgallere karşı ilk direniş, Hatay-Dörtyol, Kara Hasan Paşa.
 5. Yunanlılara ilk kurşun, Hukuk-u Beşer Gazetesi Yazarı Hasan Tahsin.
 6. Türk milli mücadelesinin haklılığını gösteren ilk uluslar arası belge, Amiral Bristol Raporu.

Kongreler 

 1. Mustafa Kemal’ in resmi görevine ilk kez ters düşmesi, Havza Genelgesi.
 2. İlk defa Mondros ve itilaf devletlerine açıkça karşı çıkma, Havza Genelgesi.
 3. İlk defa Osmanlı hükümetine açıkça karşı çıkma, Amasya Genelgesi.
 4. Kurtuluş Savaşının amacı gerekçesi ve yönteminin ilk defa belirlendiği genelge veya belge Amasya Genelgesi.
 5. Ulusal Egemenlik temeline dayalı bir devlet düzeninden ilk defa bahsedilmesi, Amasya Genelgesi.
 6. Ulusal hareketi fiiliyata döken ilk resmi belge, Amasya Genelgesi.
 7. Manda ve himaye ilk kez, Erzurum Kongresinde reddedildi.
 8. Ulusal Egemenliğin koşulsuz ve kesin olarak sağlanacağı ilk kez, Erzurum Kongresinde belirlendi.
 9. Temsil Heyeti ilk kez Erzurum kongresinde oluşturuldu, 9 kişilik.
 10. İlk kez mili sınırlardan Erzurum Kongresinde bahsedildi.
 11. Amasya Genelgesinin esasları ilk kez Erzurum Kongresinde karara dönüştü.
 12. İstanbul Hükümetine karşı geçici bir hükümet kurulması gerektiği ilk defa Erzurum Kongresinde söylendi.
 13. M. Kemalin sivil olarak yaptığı ilk faaliyet, Erzurum Kongresidir.
 14. M. Kemalin başkanlık yaptığı kongreler, Erzurum ve Sivas Kongreleridir.
 15. İlk ve tek milli kongre, Sivas Kongresi.
 16. Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi, Sivas Kongresi.
 17. Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek için yapılan siyasi örgütlenmede ilk büyük adım, Sivas Kongresi
 18. Temsil heyetinin ilk Yürütme görevi, A. F. Cebesoy’u Batı Cephesi Komutanlığına ataması.
 19. İlk bölgesel kongre- Balıkesir Kongresi–27 Haziran1919
 20. Batı cephesi ilk olarak Balıkesir –Alaşehir Kongresi ile oluşturuldu. Temmuz ve Ağustos 1919
 21. Batı Cephesi Kuvay-i Milliye birliklerine atanan ilk komutan, A.F.Cebesoy
 22. Temsil Kurulunun bir hükümet gibi hareket ettiğini gösteren ilk gelişme, Sivas Kongresi.
 23. Temsil Kurulunun ilk yürütme görevini yapması, A.F.CEBESOY’UN Sivas Kongresinde Batı Cephesi Kuvay-i
 24. Milliye Birlikleri Komutanlığına atanması.
 25. Temsil Kurulunun ilk siyasi başarısı Sivas Kongresinden sonra Damat Ferit hükümetinin düşürülmesi
 26. İlk milli mücadele gazetesi, İrade-i Milliye Sivas’ta, daha sonra Ankara’da ismi Hâkimiyet-i Milliye olarak
 27. değiştirilecektir.
 28. İstanbul Hükümetinin temsil heyetini resmen tanıması, Amasya Görüşmeleri
 29. M. Kemalin ilk milletvekilliği yaptığı yer, Erzurum, Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyesi
 30. Ulusal sınırlarımızın kesin olarak belirlenmesi, Misak-i Milli -28 Ocak 1920
 31. İstanbul’un fiilen işgali, 13 Kasım1918
 32. İstanbul’un resmen işgali,16 Mart 1920

TBMM Kurulması ve Sonrası Tarih Ders Notları

 1. M. Kemal I. TBMM’ ye Ankara Milletvekili olarak katıldı.
 2. İlk TBMM- 23 Nisan 1920–1 Nisan 1923 arasıdır.
 3. Birinci TBMM ye karşı çıkan en uzun süreli ayaklanmalar, Azınlık İsyanları
 4. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun, Ağnam Kanunu
 5. Kurtuluş Savaşında ilk askeri cephemiz, Doğu Cephesidir.
 6. TBMM’ nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı, Gümrü Antlaşmasıdır.
 7. Ankara ‘da büyükelçilik açan ilk devlet, Gürcistan
 8. Kapitülasyon hakkından vazgeçen ilk devlet, Sovyet Rusya, Moskova antlaşması.
 9. Düşman işgalinden ilk kurtulan ilimiz, Maraş, 10 Şubat 1920
 10. TBMM’nin açılmasından önce kurtulan iki şehrimiz, Maraş ve Urfa dır.
 11. TBMM’nin ilk askeri zaferi, Gümrü Antlaşmasıdır.
 12. TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri zaferi, I. İnönü
 13. Yeni Türk devletinin ilk anayasası, 20 Ocak1921, Teşkilat-ı Esasiye
 14. İtilaf devletlerinin TBMM ‘yi hukuken ilk defa tanıması, Londra Konferansı
 15. TBMM ‘yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet, SSCB
 16. TBMM ‘yi tanıyan ilk İslam devleti, Afganistan
 17. TBMM yi tanıyan ilk itilaf devleti, Fransa
 18. Misak-ı Milliden verilen ilk taviz, Moskova ant. İle Batum
 19. Son savunma savaşımız, Sakarya
 20. Doğu sınırımıza kesinlik kazandıran antlaşma, Kars Ant.
 21. TBMM’nin savaş yapmadan kurtardığı bölgeler, Mudanya ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya
 22. Laikliğe geçişte atılan ilk adım, Saltanatın Kaldırılması 1922

Cumhuriyet ve Sonrası KPSS Tarih Ders Notları

 1. Türkiye Cumhuriyetinde 23 Nisanın ilk defa resmi ve milli bayram olarak kutlanması, 1921
 2. Türkiye Cumhuriyetinde ilk Halkevleri,1932
 3. Türkiye Cumhuriyetinde ilk Köy Enstitüsü,1941.
 4. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı, Atatürk 1923, 4 kez cumhurbaşkanlığı yaptı
 5. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başbakanı, İsmet Paşa 1923
 6. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Meclis Başkanı, Fethi Okyar 1923
 7. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Genelkurmay Başkanı, Mareşal Fevzi Çakmak, 1923
 8. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Siyasi Partisi, C.H.F. 1923
 9. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Muhalefet Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1923
 10. Ordunun ilk defa siyasetten ayrılması,19 Aralık 1924
 11. Türkiye Cumhuriyetinde ilk çok partili seçim,1946 seçimleri.
 12. Türkiye Cumhuriyetinde ilk gizli oy açık sayımlı seçim, 1950
 13. Türkiye Cumhuriyetinde ilk tek dereceli seçim, 1946 seçimleri
 14. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Sağlık Bakanlığı,1920.
 15. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Yüksekokulu, Ankara Hukuk Mektebi
 16. Türkiye Cumhuriyetinin ilk özel Bankası, İş Bankası 1924
 17. Türkiye Cumhuriyetinin ilk planlı kalkınma dönemi I. Beş yıllık kalkınma planı 1934
 18. Türkiye Cumhuriyetinde ilk Türkçe Hutbe, 1928
 19. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Türkçe ezan 1931–33 arası Bursa, Bursa olayı çıktı
 20. Türkiye Cumhuriyetinin dahil olduğu ilk uluslararası kuruluş, Milletler Cemiyeti
 21. Türk kadınına verilen ilk hak, Eğitim Hakkı, 1924
 22. Türk kadınının ilk defa siyasal haklarına kavuşması,1930.
 23. Türkiye’de ilk televizyon yayını,1968
 24. THY’ nin ilk yurtdışı uçuşu,1947
 25. Türkiye Cumhuriyetinde ilk Asfalt yol yapımı, 1938.
 26. TBMM ve Misak-ı Milliyi ilk tanıyan devlet, Ermenistan 3 Aralık 1920, Gümrü Ant.
 27. Halkoyuna sunulan ilk Anayasa, 1961 Anayasası.
 28. En uzun süre işgal altında kalan şehir, İstanbul,13 Kasım 1918–6 Ekim 1923.
 29. Türkiye’nin ilk büyükelçilik açtığı yer, Moskova, Ali Fuat Cebesoy.
 30. Türkiye’de ilk nüfus sayımı,1927. 

Bugün sizlere maddeler halinde KPSS Tarih Ders Notları paylaşmış olduk, iyi çalışmalar dileriz…

▼ Devamını Okumak için TIKLAYINIZ ▼
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Yorum Ekle
© 2018 blogcan.org Tüm Hakları Saklıdır.
Hamileyken dikkat edilmesi gerekenler - Hamilelik